Dodání

Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.

Délka dodací lhůty závisí na zvoleném způsobu platby. Je-li platba prováděna bezhotovostním bankovním převodem, bude produkt dodán neprodleně poté, kdy bude platba připsána bankovní účet prodávajícího. U platby bezhotovostně prostřednictvím platebního systému bude produkt dodán obratem po provedení platby.

V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.