Placení

Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

  • bezhotovostně bankovním převodem na účet prodávajícího (dále jen „účet prodávajícího“), jehož číslo bude kupujícímu sděleno v písemném potvrzení objednávky a také v zálohové faktuře vč. variabilního symbolu pro platbu
  • pří převzetí zboží doručovaným na dobírku,
  • jiným stranami předem dohodnutým způsobem.